Kick-off traject Fair Practice met Gemeente Utrecht (besloten)

Datum: 8 maart 2022 | Gehele dag
Locatie: Het Huis Utrecht, Utrecht

Kunsten ’92 heeft in 2022 een eerste pilot gedaan met de Gemeente Utrecht en met hen een programma ontwikkeld voor meer dan zestig meerjarig gesubsidieerde instellingen in Utrecht. Het doel was om met elkaar te verkennen hoe de code wordt toegepast en welke drempels organisaties nog ervaren. Het programma bestond uit kennisoverdracht, gesprek en discussie, intervisie en werksessies op organisatieniveau. Het resultaat is een Utrechtse agenda voor verdere toepassing voor zowel de sector als voor de gemeente. Op 8 maart 2022 vond de kick-off plaats in Het Huis Utrecht.