Bezoek DigiPACCT

Toezicht

Hoe wordt toezicht binnen de instelling gewaarborgd?

• Toepassen van de Governance Code Cultuur 

• Goed en eerlijk bestuur

• Continuïteit, vertrouwen en legitimiteit van organisaties

De Governance Code Cultuur is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijzen als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies. Als werkgever van een gesubsidieerde culturele organisatie moet je in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe je de code toepast. Als je opdrachtgever bent vanuit een culturele instelling dan is de Governance Code Cultuur ook op jou van toepassing. Als werk- of opdrachtnemer is het goed om de inhoud van de code te kennen en te weten of jouw organisatie die naleeft.