Bezoek DigiPACCT

Eerlijke vergoeding

Krijg jij eerlijk betaald? Krijgen jouw opdracht- of werknemers een eerlijke vergoeding voor hun werk?

• Fair pay; cao’s en richtlijnen

• Fair share van alle middelen

• Groei en inflatie

• Naar ervaring en verantwoordelijkheid

• Solidariteit; naar marktwaarde betalen en offreren

• Eerlijke arbeidsrelaties met ZZP’ers, stagiairs en vrijwilligers

• Afspraken vastleggen

Over vergoedingen kunnen opdrachtgevers en -nemers afspraken maken met behulp van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Soms is er (nog) geen cao beschikbaar en moet je zelf een salaris bepalen, mogelijk met behulp van een vergelijkbare cao. De Kunstenbond heeft veel cao’s op een rijtje gezet. De afspraken die je met elkaar maakt, leg je vast in een arbeidscontract. Als opdrachtgever kan je met je opdrachtnemers afspraken maken met behulp van een honorariumrichtlijn, als die voor de betreffende branche is opgesteld. Soms moet je in overleg een tarief bepalen, waarbij mogelijk het doorberekenen van een salaris uit een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan helpen. Een stagevergoeding is gebruikelijk maar niet wettelijk verplicht, tenzij hier iets over is opgenomen in de geldende cao. Ook met vrijwilligers dien je goede afspraken te maken. Leg de afspraken vervolgens vast in een vrijwilligerscontract.

Gebruik een cao

Het platform voor HR en arbeidsvoorwaarden digiPACCT heeft de belangrijkste elementen uit de grootste cao’s op een rijtje gezet. Zoek in het overzicht een cao met een functie die vergelijkbaar is met jouw beroep.Als er voor de betreffende functie geen cao is, kan het behulpzaam zijn om het salaris te bepalen aan de hand van een vergelijkbare functie uit een andere cao.

De rekentool ‘Cao-loon naar zzp-tarief‘ geeft inzicht in het omrekenen van salarissen voor werknemers in loondienst naar een redelijke vergoeding voor zelfstandigen die soortgelijke werkzaamheden uitvoeren. Op de website van digiPACCT tref je de nieuwe versie van de rekentool aan. 

Gebruik een honorariumrichtlijn

De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan zowel beeldend kunstenaars als instellingen die kunst presenteren om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De richtlijn is in 2023 herijkt en kan geraadpleegd worden op www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl. De herijkte richtlijn zal gelden vanaf 1 januari 2025. Tot 2025 kan gebruik gemaakt worden van deze Kunstenaars honoriumrichtlijn met bijbehorende calculator.

In opdracht van De Zaak Nu, belangenvereniging voor presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst, heeft het onderzoeksbureau SiRM, Strategies in Regulated Markets een evaluatieonderzoek gedaan naar het gebruik van de Richtlijn Functie- en Loongebouw voor presentatie-instellingen (hierna: Richtlijn) die in 2019 werd geïntroduceerd. Op basis van dit onderzoek is de Richtlijn op belangrijke punten geactualiseerd.

De Honorariumrichtlijn componisten biedt richtlijnen voor een eerlijke vergoeding uit werk en rechten. De Fair Practice Code Compositieopdracht biedt een leidraad om tot evenwichtige afspraken te komen. Koornetwerk Nederland brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten: Adviestarieven dirigenten. De Nederlandse vereniging van zangpedagogen onderschrijft de code en geeft een richtlijn voor tarieven aan: Tarieven werkzaamheden zangers en zangdocenten. Ook de KNTV biedt minimum adviestarieven en honorariumrichtlijnen voor Toonkunstenaars. Op digiPACCT vind je ook een overzicht tarieven en honoraria in de culturele en creatieve sector.

Zelf tarief bepalen

Met de rekentool van de Kunstenbond kom je als zzp’er eenvoudig tot een professioneel en realistisch tarief. Of kijk voor het bepalen van een uurtarief op de website BeroepKunstenaar. Daar staat ook informatie over hoe je een goed offerte of een contract opstelt.