Bezoek DigiPACCT

Diversiteit & inclusie

Hoe kun je jouw organisatie toegankelijk maken voor divers talent?

  • Toepassen van Code Diversiteit & Inclusie
  • Toegankelijkheid voor mensen met een beperking
  • Proactief diversiteit in kandidaten zoeken
  • Inclusieve sollicitatieprocedures
  • Verwelkomende werkomgeving voor iedereen
  • Respectvolle omgang tussen collega’s
  • Mogelijkheid tot melden van ongewenst gedrag
  • Vakantie en verlofdagen (bv ouderschapsverlof)

De sector wil en moet meer ruimte bieden aan iedereen en is gebaat bij een betere afspiegeling van de bevolkingssamenstelling. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond. De Code Diversiteit & Inclusie geldt als leidraad.