Implementatieprogramma’s

In 2022 zagen we positieve ontwikkelingen in het veld. Er is doorlopend een grote belangstelling voor de implementatieprogramma’s. De code wordt ook door andere organisaties en brancheverenigingen opgepakt en uitgewerkt naar eigen gebruik. Leerprogramma’s en leernetwerken nemen fair practice trainingen op, waarin deelnemers aan de slag gaan met de code.

Wij zijn doorlopend op zoek naar samenwerkingspartners. Wij verzoeken fondsen, gemeenten, provincies en overkoepelende organisaties om bij interesse contact met ons op te nemen (pien@kunsten92.nl). In gezamenlijkheid ontwikkelen we een Fair Practice Programma dat we aanbieden aan meerdere culturele en creatieve organisaties, die vervolgens met elkaar een kennisnetwerk vormen. Organisaties doen tijdens dat traject zelf het Fair Practice Lab en wij organiseren een programma daaromheen met plenaire bijeenkomsten, online colleges en intervisie.

In 2022 hebben we een samenwerkingstraject met de gemeente Utrecht en 55 meerjarig gesubsidieerde instellingen ontworpen en uitgevoerd. Over een periode van enkele maanden deelden politiek en het lokale culturele en creatieve veld kennis en ervaringen. In werksessies en intervisies werden kansen en obstakels onderzocht.

In december 2022 hebben we in samenwerking met de gemeente Groningen en de provincie Groningen het Fair Practice Lab (pilot) in een programma-vorm aangeboden. Meer dan veertig Groningse organisaties namen deel aan dat traject.

In het voorjaar 2023 zijn we in samenwerking met Kunstloc Brabant gestart met het Lab voor 40 Brabantse organisaties. Eind juni dit jaar start er een programma i.s.m. Gemeente Amsterdam waar het Fair Practice Lab gezamenlijk wordt gedaan.