Bezoek DigiPACCT

Gezond werken

Is de werkomgeving een plek waar iedereen gezond en duurzaam kan blijven werken?

• Omgaan met werkdruk en overuren

• Burnout voorkomen

• Vakantie en verlofdagen

• Respectvolle omgang tussen collega’s

Als werkgever heb je de plicht om je werknemers, stagiairs en vrijwilligers te verzekeren tegen de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Werknemers bouwen bij de meeste werkgevers een pensioen op. Als zelfstandig ondernemer moet je zelf al deze zaken regelen en je verzekeren. Opdrachtnemers moeten dit altijd zelf regelen. Je kunt je als opdrachtgever wel afvragen of de opslag op het honorarium voldoende is om opdrachtnemers in staat te stellen zich te verzekeren tegen risico’s en geld te reserveren voor scholing en pensioen. Tegen welke zaken een stagiair verzekerd is tijdens de stage hangt af van het stage-contract tussen de student, onderwijsinstelling en stageplek en de hoogte van de stagevergoeding. Ook voor vrijwilligers die bij je werken is het verstandig om goed na te denken over verzekeringen.

Een ongezonde werkomgeving kan leiden tot lichamelijke en geestelijke overbelasting. In hoeverre ben jij op de hoogte van mogelijke risico’s bij jou op de werkvloer en ken je de maatregelen die ertegen genomen kunnen worden? Wat komt er in jouw functie veel voor en wat kun je doen om je lichaam en geest in conditie te houden? Inventariseer deze en bespreek de mogelijke risico’s met elkaar.