Bezoek DigiPACCT

Werken aan fair practice

Wordt er genoeg tijd en aandacht aan fair practice besteed binnen de organisatie? Vraag je als opdrachtnemer zelf wel eens om feedback of leg je evaluatie-momenten met je opdrachtnemer vast?

• Een jaarlijks gesprek over de fair practice met alle medewerkers

• Lid worden van branchevereniging, kunstenbond, belangenvereniging of ander netwerkoverleg

• Delen van expertise met anderen

• Bijwonen van workshops en lezingen

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat werkgevers en werknemers doorlopend uitwisselen wat goed werkgeverschap en goed werknemerschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wilt. Werk je samen met opdrachtnemers of -gevers? De afronding van een opdracht creëert een goed moment om de samenwerking te evalueren.

Luister de podcast Werktitel, aflevering De flexibele pit.

Luister de aflevering van de podcast Brood en Spelen, Fair pay & play (deel 3) met Anne Breure (Kunsten 92) en Arriën Molema (BAM! Popauteurs).

Of lees het artikel over fair practice werken op de site BeroepKunstenaar.