Colofon

Website

Ontwerp: Overhaus
Ontwikkeling: Overhaus i.s.m Webrandt

Publicatie Fair Practice Code, 2017

Ontwerp: Thijs Verbeek
Druk: robstolk®

Workshop ‘Fair Practice Lab’, 2023

Initiatief en productie in samenwerking met: Platform ACCT
Research, ontwerp en ontwikkeling: (ink). social design
Uitvoering: Kunsten ’92
Druk en handling: SpringerUit Drukwerk

Publicatie ‘Navigeren met de Fair Practice Code’, 2021

Redactie en teksten, tenzij anders vermeld: Edo Dijksterhuis, Pien van Gemert, Marianne Versteegh