Bezoek DigiPACCT

Transparantie in financiën

Geef je inzicht in je financiën aan anderen? Is de financiële verantwoording voor iedereen transparant? Heb jij inzicht in wie de besluiten neemt?

  • Financiële verantwoording is helder
  • Financiën worden gedeeld met betrokkenen

Stel jezelf betrouwbaar op

Openheid over projectbudgetten, beloningen, tarieven en salarissen draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarom tracht de Fair Practice Code ernaar openheid binnen de sector te stimuleren waarin vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Voorbeelden van openheid zijn: begroting transparant maken of kostenverantwoording te delen. Je stelt jezelf ermee open voor onderzoek en kritiek, wat best lastig is als het gaat om gevoelige onderwerpen als de hoogte van beloningen. Maar met dit open vizier kom je ook voor minder onplezierige verassingen te staan. Daarnaast straal je uit dat je betrouwbaar en solide bent om mee te werken. In het geval van conflict kunnen de problemen veel sneller worden gepareerd. Maar niet iedereen hoeft het achterste van zijn tong te laten zien: bijvoorbeeld jonge opdrachtnemers voelen zich daar niet altijd prettig bij. 

Hoe werkt het voor opdrachtnemers?

Opdrachtnemers bepalen uiteindelijk zelf voor welk tarief ze werken. Het komt ook voor dat opdrachtnemers voor een tarief gaan dat onder de honorarium- of cao-richtlijnen ligt. Het is transparant om dit zichtbaar te maken dat de opdrachtnemer hiermee ook bijdraagt en investeert in het project. Als het produceren van kunst en cultuur onder de marktprijs echter de norm wordt, verzwakt dat de arbeidsmarktpositie van de opdrachtnemer én van anderen in dezelfde positie. Dit heeft uiteindelijk een negatieve invloed op de gehele arbeidsmarkt en schept onrealistische verwachtingen bij de financiers van kunst en cultuur. In het Handboek instellingen verantwoording cultuursubsidies fondsen 2021-2024 zijn richtlijnen opgenomen voor financiële verantwoordingen. Je kunt als opdrachtgever openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) onder de honorarium- of cao-richtlijnen liggen. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.