Bezoek DigiPACCT

Professionele ontwikkeling

Hoe draag je bij aan de ontwikkeling en groei van jezelf en van alle mensen met wie je werkt?

 • Structurele feedback (intervisie, coaching, buddies, etc)
 • Groei- en ontwikkelpaden voor medewerkers
 • Andere ontwikkeling zoals netwerk uitbreiden, inspiratie, evenementen bijwonen
 • Ruimte voor creativiteit en ideeën voor de organisatie
 • Bij- of nascholing

Mogelijkheden

Als werkgever is het belangrijk om de professionele kennis en vaardigheden van al je medewerkers, stagiairs en vrijwilligers te blijven ontwikkelen. Denk ook na over je eigen professionele ontwikkeling en gun jezelf en je werk- en opdrachtnemers de tijd en aandacht voor reflectie op eigen functioneren, ambities en scholing. In 2020 is het PPO Werktuig opgezet. Dit werktuig co-financiert ontwikkelplannen van werkenden in de sector. Ook diverse fondsen hebben regelingen opgetuigd die eenzelfde doel dienen. Als laatste bestaat er ook nog het STAP-budget voor scholing en ontwikkeling. 

Wat van belang is, is dat opdracht- en werknemers en opdracht- en werkgevers doorlopend uitwisselen wat goed opdrachtgeverschap en goed opdracht- en werknemerschap voor hen betekenen. Deze wisselwerking is een vorm van professionele ontwikkeling. Het creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Daar leren alle betrokken partijen van. Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld binnen een project of met opdrachtnemers. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil. De afronding van een opdracht creëert een goed moment om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat een volgende keer misschien beter kan. Bespreek naast eerlijke beloning ook de werkdruk, en andere onderwerpen die in de code staan die van toepassing zijn. 

Evalatiegesprek

Zorg ervoor dat je helemaal aan het begin van de samenwerking aankondigt dat je na afloop graag een evaluatiegesprek wil voeren. Evalueer de samenwerking tijdig. Plan het gesprek op tijd in. Spreek van tevoren met elkaar af welke punten besproken worden. Leg na afloop de conclusies vast, op deze manier heb je eventuele acties voor kwaliteitsverbetering bij de hand. Is de samenwerking goed verlopen? Ga erover in gesprek. Hieronder staat een lijst met vragen die je als voorbeeld kunt gebruiken. De lijst is ervoor bedoeld om je te helpen bij het kiezen van aandachtspunten voor een evaluatiegesprek. 

Voorbeeldvragen voor het evaluatiegesprek: 

 • Wat waren doel, resultaat en gewenst effect van de opdracht? 
 • Is het resultaat bereikt? Heeft het resultaat het verwachte kwaliteitsniveau?  
 • Welke maatregelen zouden de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verder kunnen verbeteren? Welke verbeteringen zijn er specifiek te noemen ten aanzien van fair practice? 
 • Welke lessen voor de toekomst zijn er te leren rondom de projectbeheersing? (met name kwaliteit, efficiëntie en budgetbewaking)  
 • Indien van toepassing, heeft het project goed ingespeeld op behoeftes van andere betrokkenen? (buiten de opdrachtgever en opdrachtnemer) 
 • Controleer voor afloop van het gesprek of beide partijen hun punten hebben kunnen inbrengen? 
 • Welke persoonlijke ontwikkelpunten neem je mee voor de toekomst? 

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden in jouw vakgebied, dan vraagt dit ook nieuwe kennis en vaardigheden. Misschien werk je als zzp’er in verschillende disciplines en sectoren tegelijkertijd, waarvoor je niet altijd oorspronkelijk bent opgeleid. In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat je je huidige vak niet je hele werkende leven kunt blijven uitoefenen. Daarom is het belangrijk om je professionele kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Om je carrière zo succesvol mogelijk te maken, moet je bij jezelf beginnen. Om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen voor je carrière hoef je geen roofbouw op jezelf te plegen. 

Wat als je geen werknemer of opdrachtnemer bent?

Als stagiaire doe je tijdens je stage praktijkervaring op in jouw vakgebied en werk je aan de ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden die daar nodig zijn. Je wordt daarbij (niet altijd) begeleid door je onderwijsinstelling en een stagebegeleider bij de stageplek. De kennis en ervaring die je bij je stageplek opdoet, komen ook na je stage van pas. Daarom is het nuttig om stil te staan wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden. Deze aspecten kun je bespreken met jouw stagebegeleider om de stage zo waardevol mogelijk te maken.

Vrijwilligersfuncties kunnen ook aanzet geven tot professionele ontwikkeling. Heb je de ambitie om betaald aan het werk te gaan doen in de sector waar je nu vrijwilligerswerk doet? Dan is het zinvol om te onderzoeken welke competenties hiervoor nodig zijn en hoe je werkervaring tijdens het vrijwilligerswerk hieraan bijdraagt. Deze competenties kun je bespreken met je werkgever om je functie zo waardevol mogelijk te maken.