Bezoek DigiPACCT

Auteursrechten

Betaal je altijd de rechthebbende wanneer je het werk van iemand anders gebruikt? Zorg je er zelf voor dat jouw werk beschermd is en dat je erkenning krijgt voor je werk?

• Betaling voor rechten

• Eerlijke erkenning voor werk/bijdragen

• Eigen auteursrechten bewaken

Als werkgever krijg je op verschillende manieren met auteursrecht te maken. Of iemand in dienst bij jouw organisatie maakt een origineel werk waarvan je als werkgever de rechten krijgt. Of jouw organisatie wil het werk van een ander gebruiken. Afhankelijk van je functie kan je als werknemer, als maker, uitvoerend kunstenaar of als gebruiker te maken krijgen met auteursrecht. Kijk op auteursrecht.nl. Of op Platform Makers. Bij sommige makers helpt de strikte toepassing van het auteursrecht niet echt bij het promoten en verspreiden van hun werk. Creative Commons biedt in dergelijke gevallen een reeks – gratis – licenties. Mocht zich een geschil voordoen over eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht dan kan de geschillencommissie Auteurscontractenrecht helpen om op een laagdrempelige manier geschillen af te wikkelen.