Over ons

Organisatie

Kunsten ’92 is de penvoerder van de Fair Practice Code. De code is opgezet vanuit de sector zelf en daarom werken we samen met vele branche-organisaties, boven-sectorale organisaties, zzp’ers, makers en mogelijkmakers, opleidingen, instellingen en subsidiënten. We werken intensief samen met Platform ACCT. Deze organisatie heeft de leiding over diverse fair practice programma’s en regelingen, zoals fairPACCT, PPO en Oog voor Impuls.
Pien van Gemert is vanuit Kunsten ’92 de programmaleider Verdieping, promotie en implementatie van de Fair Practice Code. Dit programma wordt financieel ondersteund door het ministerie van OCW.

Ontwikkeling van de Fair Practice Code

Anne Breure, bestuur Kunsten ‘92, Yvonne Grootenboer, Michelle Schulkens, Jan Zoet, Marianne Versteegh.

Contact

fairpracticecode@kunsten92.nl

pien@kunsten92.nl