De principes

Naast de vijf kernwaarden heeft de Fair Practice Code drie onderliggende principes, die door alle waarden heen zijn gevlochten: Fair pay, Fair share en Fair chain. De Fair Practice Code nodigt uit om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een Fair chain, waarin kunstenaars en creatieven, maar ook mogelijkmakers van kunst en cultuur een Fair share en Fair pay toekomt van de waarde van hun vakmanschap, zeggingskracht en uniciteit in de samenleving. Dat wil zeggen dat iedereen onder eerlijke omstandigheden werkt en tegen een redelijke vergoeding. Dat ieder bewust is van zijn plek in de keten, verantwoordelijkheid neemt en solidair is met andere werkenden in het veld.

Fair Pay

Fair pay is het meest voor de hand liggende principe. Alleen bij eerlijke betaling zijn arbeidsrelaties duurzaam. Gelijke betaling voor gelijke arbeid is een voorwaarde voor solidariteit. Salarissen en tarieven moeten bepaald worden op een manier die inzichtelijk en transparant is. En vertrouwen tussen opdrachtgever en -nemer, werknemer en -gever is essentieel om beloning als fair te ervaren.

Gebrek aan Fair pay betekent dat de sector ontoegankelijk wordt voor mensen die geen financieel vangnet hebben. Op deze manier komt er geen ruimte voor een diverse aanwas van nieuw talent in de culturele sector. Fair practice en diversiteit zijn daarom onlosmakelijk verbonden.

Lees meer

Fair share

Fair share betekent dat alle betrokken partijen, van de maker tot de producent en van de programmeur tot het publiek, een eerlijke verdeling van de opbrengsten en verantwoordelijkheden krijgen.

Fair chain

Fair chain gaat over het creëren van een duurzame en transparante keten van productie, distributie en presentatie.