Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – Module: Ondernemen in de praktijk (Fair Practice)

Datum: 27 oktober 2020 | Meerdaags
Locatie: AHK Culture Club, Amsterdam

zzp-cursus | Module: Ondernemen in de praktijk (Fair Practice)

Hoe bouw je aan een eerlijke werkpraktijk? Hoe kom je zakelijk voor jezelf en de ander op? Hoe verhoud je je tot werksituaties waarin de ander meer macht heeft dan jij en daar grensoverschrijdend in handelt? Wat betekent inclusie en diversiteit in je werkpraktijk en hoe handel je daarnaar? Hoe hou je jezelf mentaal gezond in een complex veld waarin ‘nee’ zeggen vaak niet als een optie voelt? Hoe maken we duidelijker wat we waard zijn zonder in de verdediging te schieten? In deze verdiepende lessenreeks leer je na te denken en te reflecteren over deze complexe vragen. Het doel is niet om antwoorden te vinden, maar je eigen kijk te vormen en uit te kunnen dragen in jouw eigen werkpraktijk. We maken het culturele werkveld en de belangrijke spelers inzichtelijk en geven je praktische handvatten mee die je kan gebruiken als je voor jezelf, je collega’s of voor de culturele sector als geheel op wilt komen en beslissingen wilt nemen.

Lees hier meer over de module.