Fair Pay

Fair pay is het meest voor de hand liggende principe. Alleen bij eerlijke betaling zijn arbeidsrelaties duurzaam. Gelijke betaling voor gelijke arbeid is een voorwaarde voor solidariteit. Salarissen en tarieven moeten bepaald worden op een manier die inzichtelijk en transparant is. En vertrouwen tussen opdrachtgever en -nemer, werknemer en -gever is essentieel om beloning als fair te ervaren.

Gebrek aan Fair pay betekent dat de sector ontoegankelijk wordt voor mensen die geen financieel vangnet hebben. Op deze manier komt er geen ruimte voor een diverse aanwas van nieuw talent in de culturele sector. Fair practice en diversiteit zijn daarom onlosmakelijk verbonden.