Ongewenste omgangsvormen in de cultuursector. Wat kun je doen?

Veilig en gezond werken is een van de pijlers van de Fair Practice Code. Daaronder valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en ook het tegengaan van ongewenst gedrag, zoals grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en pesterijen.

We hebben een aantal websites en handvatten  onder elkaar gezet.

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops