Het beeld is niet compleet - reactie Kunsten '92 op rapport SiRM

"Kunsten ’92 pleit voor aanvullend onderzoek in belang van makers en samenleving. Kunsten ’92 vindt dat de kosten van fair practice niet eenzijdig bij de sector gelegd kunnen worden. Fair chain, een eerlijke keten, onderdeel van fair practice, brengt verplichtingen voor het Rijk als opdrachtgever, financier en stelselverantwoordelijke met zich mee. De Rijksoverheid moet invulling geven aan haar rol en verantwoordelijkheid nemen. Een heldere investeringsagenda is nodig, een fair share, waarmee het Rijk het goede voorbeeld stelt voor lagere overheden, en een opwaartse spiraal in werking zet."

Dit schrijft Kunsten '92 in een brief van 27-2-2020 aan de Kamer, hiermee reagerend op het rapport ‘Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code, een analyse van de meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals’, uitgevoerd door SiRM. Lees hier de brief.

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops