Fair Practice krijgt ook een plek bij de NPO

Bij de nieuwe cao voor het omroeppersoneel is een zogeheten Fair Practice Code ‘Goed Opdrachtgeverschap’ opgenomen. Daarin zijn minimumtarieven en bepalingen opgenomen, die de relatie tussen omroepen en opdrachtnemers, waaronder ook producenten van omroepproducties, nader vorm kunnen geven. Het minimumtarief voor zzp’ers wordt afgeleid van de cao-schalen. 

De werkgevers noemen het akkoord “reëel en verantwoord” in onzekere tijden en na langdurige onderhandelingen, waarbij alle partijen water bij de wijn hebben moeten doen. Werkgevers en werknemers gaan de komende periode verder in gesprek over de thema’s gelijke beloning mannen en vrouwen, werkdruk en tijdelijke contracten. Daarover zijn procesafspraken gemaakt.

Lees meer in het persbericht van de NPO.

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops