Kunst en cultuur in de tijd van Corona

Tips in tijd van Corona

Het kabinet heeft dinsdagavond 17 maart een noodpakket voor banen en de gehele economie gepubliceerd. Deze generieke maatregelen bieden ook voor onze sector (cultuur en erfgoed en creatieve industrie) al enige verlichting. In aanvulling daarop werkt de minister van OCW aan specifieke maatregelen voor de culturele en creatieve industrie, om maatwerk voor deze sector te kunnen leveren. (De Tweede Kamer heeft een specifieke motie aangenomen voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector).
De generieke (algemene) maatregelen zijn pril, vaak is de uitvoering nog in ontwikkeling, dus laat je met raad en daad bijstaan door je accountant of advocaat of een andere deskundige en je branchevereniging.

Vergeet hierbij niet gebruik te maken van de Fair Practice Code en houd de kernwaarden van de code Transparantie, Diversiteit, Duurzaamheid, Solidariteit en Vertrouwen bij de hand. Ze kunnen meer dan ooit nu goed van pas komen.

Kunsten ’92 houdt, in een breed samenwerkingsverband, nauw contact met het ministerie van OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen van het coronavirus voor de culturele en creatieve sector. Lees hier meer over de ontwikkelingen.

We geven hieronder aan welke generieke maatregelen er nu zijn genomen. In een noodoproep aan het kabinet roept een taskforce namens het gehele veld op tot een garantie- en overbruggingsfonds.

Naar aanleiding van de Corona-crisis heeft Platform BK een enquête uitgezet onder kunstenaars en andere cultuurwerkers om het verlies van inkomsten in kaart te brengen. Uit de resultaten blijkt dat de Corona-crisis, ondanks de huidige maatregelen, dreigt uit te monden in een economische en culturele vrije val. Platform BK doet met klem een zestal aanbevelingen gebaseerd op input vanuit het veld, om het steunpakket voor het culturele veld passend te maken en kaalslag in de kunsten te voorkomen.

Kijk ook op:

Rijksoverheid
Veel gestelde vragen over coronavirus en cultuur. Rijksoverheid
Kamer van Koophandel - Het Corona Loket
Kunstenbond - Alles over Corona en jouw werk
Veel gestelde vragen over financiële regelingen. Rijksoverheid
Het Corona Loket. Kamer van Koophandel.
Gevolgen van het coronavirus. Belastingdienst

Cultuur en Ondernemen - Tips voor besturen in (corona)crisistijd
BeroepKunstenaar.nl - Tips n.a.v. de Coronoacrisis
De Boekmanstichting - Gevolgen Coronavirus voor culturele sector
DEN - Digitale Toegankelijkheid voor iedereen
DEN - Tips hoe je geld kan verdienen aan het online zetten van je werk

Laat je inspireren door alternatieven die worden opgezet - Theaterkrant Theater zonder Publiek
Schrijf mee aan een open brief - Platform BK
Pandemie is opgezet door jonge kunstenaars om de verveling tegen te gaan - Pandemie Magazine

Kunstenaars maken Coronaposters of kijk op stay-sane-stay-safe.com
 

Photo by CDC on Unsplash