Samenwerking Gemeente Utrecht

Dinsdag 8 maart 2022 start het programma ‘Werken volgens de Fair Practice Code’. Samen met de gemeente Utrecht en bureau &MAES hebben wij dit programma ontwikkeld om met het veld te verkennen hoe er nu gewerkt wordt met de Fair Practice Code. Dit programma is bedoeld voor de meerjarig gesubsidieerde instellingen van Utrecht. Waar staan we, wat is er nodig om de code te kunnen onderschrijven en wat wordt er door de instellingen van de gemeente verwacht?

Het is soms een uitdaging om de code concreet toe te passen. Wat verstaan we daar eigenlijk onder? Wat vragen wij in het veld van elkaar als je de code onderschrijft? Wat houdt ons tegen? En hoe kunnen de overheden daarbij ondersteunen en een actieve rol in nemen? Onze werkwijze is die van een doorlopend veldonderzoek, waarbij we vele verschillende partijen aan elkaar proberen te verbinden. We vragen met de code om voortdurende reflectie op ons werk. En daar draagt dit programma ook aan bij.

De Kick-off is op 8 maart 2022, van 15-17 uur in Het Huis Utrecht (op uitnodiging). De Terugkomdag is op 26 september 2022. Op de Terugkomdag worden de uitkomsten van de werksessies en het intervisietraject gedeeld met alle meerjarig gesubsidieerde instellingen.

Zes Utrechtse organisaties doen mee aan de werksessie 'Fair Prectice en nu?' en twaalf Utrechtse organisaties doen mee aan een intervisie-traject. Daarnaast worden er drie online colleges voor alle instellingen georganiseerd, gewijd aan de thema’s ‘Fair Pay’, ‘Duurzame Inzetbaarheid’ en ‘Solidariteit’.

We hopen op een inspirerend traject. Het traject is bedoeld als 'pilot-veldonderzoek' en de bevindingen zullen we met het hele veld in heel Nederland delen.

Voor vragen, kun je contact opnemen met Pien van Gemert, pien@kunsten92.nl.

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops