Mores.online

MeToo is niet aan Nederland voorbijgegaan. Het besef is doorgedrongen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en machtsmisbruik ook voorkomen in de culturele en creatieve sector. Door afwijkende werktijden, de vaak fysieke aard van het werk én de soms vage grens tussen privé en professioneel, is deze sector er misschien wel extra gevoelig voor.
De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft daarom samen met de Filmproducenten Nederland (nu Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie) in 2018 Mores.online opgericht, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten, televisie- en filmsector, kunstvakonderwijs en musea. Slachtoffers kunnen zich hier wenden tot een team van vertrouwenspersonen (m/v). Er zijn in de eerste twee jaar al ongeveer vijftig meldingen in behandeling genomen.
Inmiddels zijn er 36 brancheorganisaties aangesloten bij de stichting en dat aantal blijft groeien. “Een volgende stap is het ontwikkelen van een generiek beleidskader,” stelt Mirjam Terpstra, directeur NAPK. “Dat moet organisaties handvatten bieden voor de omgang met ongewenst gedrag en een systeem van checks and balances bieden. We verwachten het kader na de zomer van 2021 te kunnen presenteren.”

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops