Fair Practice Code

Organiseer zelf een bijeekomst over Fair Practice

Kunsten '92 heeft een presentatie samengesteld over de Fair Practice Code en de toepassing daarvan. Deze is bedoeld voor grotere groepen. Wij sturen een gespreksleider mee. Er wordt een casus op het podium uitgewerkt. Deze casus ontwikkelen wij graag in samenwerking met u. Er wordt verteld over de code en de laatste ontwikkelingen. Samen de toehoorders vindt er een gesprek plaats over de kansen en valkuilen bij de toepassing van de code.