Moties Fair Practice

In de Tweede Kamer is op 1 april 2020 gestemd over moties. Hieronder vermelden we aangenomen moties die relevant zijn voor de cultuursector.

Motie inzake coronacrisis
Motie ingediend tijdens plenair Tweede Kamerdebat op 1 april. Stemming 1 april.
Aangenomen:

Moties inzake Fair Practice
Moties ingediend tijdens het VAO over de Fair Practice Code op 10 maart. Stemming 1 april.
Aangenomen:

  • de motie-Ellemeet/Asscher over rekening houden met het eigen karakter van de culturele en creatieve sector (32820, nr. 341);
  • de motie-El Yassini over de verhouding tussen de kans op een stageplaats en de kansen op de arbeidsmarkt (32820, nr. 343);
  • de motie-Belhaj c.s. over een wetsvoorstel ten behoeve van collectieve onderhandelingen in de culturele en creatieve sector (32820, nr. 344);

Meer informatie over de actuele maatregelen kunt u vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

 Alle informatie voor de culturele sector staat op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Photo by ERROR 420 📷 on Unsplash