Q&A || Quarantaine & Arts

Kunsten ’92 organiseert Quarantaine & Arts: een multidisciplinair makersuurtje, de terugkerende uitwisseling van perspectieven en updates tijdens de coronacrisis. Met algemeen bestuurslid Zippora Elders en Adinda van Wely namens Kunsten '92.

Input van kunstenaars, producenten en andere opdrachtnemers is van cruciaal belang voor de zorgvuldige en geïnformeerde lobby die Kunsten '92 met haar taskforce nu voert. Wij willen makers uit iedere discipline uit de culturele sector vragen om eigen ervaringen uit de huidige periode van crisis te delen. Zo kan een beter beeld worden gevormd van de wijze waarop generieke maatregelingen wel, of niet, toepasbaar zijn op de culturele sector. Hiermee kan Kunsten ’92 de lobby in de toekomst beter voeren en zich op maatwerk voor de culturele sector richten. We willen met de input van uiteenlopende kunstenaars creatieve ideeën in de voorstellen voor steun en herstel integreren. De Coronacrisis vraagt immers om nieuwe benaderingen en het vormgeven van een alternatieve toekomst.

Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn de communicatie met opdrachtgevers, de solidariteit van de sector, omgang met commerciële en gesubsidieerde opdrachten en de toekomst van de zzp’er in Nederland. 

De reeks Quarantaine & Arts gesprekken is inmiddels gestopt. We organiseren in het najaar van 2020 een plenaire bijeenkomst met alle deelnemers. Binnenkort meer info op deze website.

25 maart - 15 juli 2020

Kunsten '92

Online gesprekken

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops