Over Fair Practice - ESNS conferentie

Van 13.30 - 14.30 uur: Fair Practice: Diversiteit en Inclusiviteit

Je zou het bijna vergeten, maar de Fair Practice Code (FPC) gaat ook over diversiteit en inclusiviteit. Hoe draagt de popsector zorg voor nog meer inclusiviteit in de branche? Hoe gaan we om met culturele achtergrond, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond. Hoe voorkomen we afvinkgedrag, hoe inclusief is ons programma, personeelsbeleid en strategische beleid werkelijk? Wat is er nodig om stappen te maken?

Met Henca Maduro New Skool Rules (NL), Joris Holter Doornroosje / Merleyn (NL) en  Joan Tol Code Diversiteit & Inclusie (NL), moderator: Berend Schans.

15:00 - 16:00 uur: Fair Pay als Subsidievoorwaarde: Wat Betekent Dat?

De Fair Practice Code (FPC) was vooral bedoeld om de dialoog over bijvoorbeeld loon naar werk in de culturele en creatieve sector aan te gaan. Het fair pay principe van de FPC krijgt verreweg de meeste aandacht en wordt her en der ook als subsidievoorwaarden gehanteerd. Maar wat betekent dat eigenlijk? In de FPC worden geen bedragen genoemd. Het onderzoek naar de financiële consequenties van de FPC wordt alleen gedaan naar dat wat subsidie ontvangt van het Rijk. In de dialoog over fair pay wordt het onderdeel (cultureel) ondernemerschap niet genoemd. Hoe is de wisselwerking hier, of is er juist sprake van tegenwerking? Ontstaat er niet juist een groter gat tussen amateur en professional? Wordt de toegang van meer divers en pluriform aanbod juist niet bemoeilijkt met het opwerpen van dergelijke drempels? Doen alsof er niets aan de hand is helpt de popsector ook niet verder. Binnen de Popcoalitie is al een gesprek gestart hoe er generieke maatregelen kunnen worden bedacht die bijdragen aan een goed draaiende popsector. Tijd voor een eigen onderzoek? In ieder geval tijd voor een gesprek.

Met Floris Vermeulen Fonds Podiumkunsten (NL), Patrick Broekema Cultuur + Ondernemen (NL), Li Sang Ong Amsterdams Fonds voor de Kunst (NL), Tommy Voortman Gemeente Groningen (NL), moderator: Berend Schans.

16 januari 2020

ESNS, VNPF

De Oosterpoort in Groningen

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops