Ontwikkel een intentieverklaring - voorbeeld audiovisuele sector

De Intentieverklaring audiovisuele sector omvat gedragsregels en richtlijnen ten aanzien van professioneel handelen. Deze zijn opgesteld door een brede vertegenwoordiging van beroeps- en belangenverenigingen uit de Nederlandse audiovisuele sector.

De Intentieverklaring is een sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code – de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. De vijf kernwaarden die de grondslag vormen van de Fair Practice Code, te weten solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie, vormen tevens het uitgangspunt voor deze Intentieverklaring.

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops