Doe de quickscan

De online quickscan helpt je op basis van tien vragen na te denken over de kernwaarden waarop de code is gebaseerd, en hoe je ernaar handelt. Soms ben je opdrachtgever, soms ben je maker, een andere keer werkgever. Daarom kun je de scan vanuit verschillende perspectieven invullen. Bij het doorlopen van de scan vind je links naar bestaande afspraken in cao’s, honorariumrichtlijnen, scholing en nog veel meer.

Een werkgever is een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst werknemers in zijn onderneming in dienst heeft.

Een opdrachtgever is iemand die aan een persoon (opdrachtnemer), een bedrijf of een instelling de opdracht geeft om, meestal op zelfstandige basis, een taak uit te voeren of een product te vervaardigen.

We horen graag over je ervaringen met en ideeën rond deze scan t.b.v. doorontwikkeling.

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops