Quickscan introduction

(Dutch only)
Deze scan helpt je middels tien vragen na te denken over de kernwaarden waarop de code is gebaseerd, en hoe je ernaar handelt. Soms ben je opdrachtgever, soms ben je maker, een andere keer werkgever. Daarom kun je de scan vanuit verschillende perspectieven invullen. Bij het doorlopen van de scan vind je links naar bestaande afspraken in cao’s, honorariumrichtlijnen, scholing en nog veel meer.